Νομοθεσία Τροφίμων

ΜΠΟΣΚΟΥ Γ., ΚΑΡΒΕΛΑ Ε.

Περιγραφή

Ο κώδικας τροφίμων και ποτών, ο αγορανομικός κώδικας, οι κανονισμοί και οδηγίες της ΕΕ, ο Codex Alimentarius, τα πρότυπα και οι οργανισμοί πιστοποίησης, ο ΕΦΕΤ, η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ορισμοί ασφάλειας και ποιότητας, η εφοδιαστική αλυσίδα «από το χωράφι στο πιάτο του καταναλωτή», στρατηγικές πληροφόρησης και προστασίας καταναλωτή, η αρχή της προφύλαξης και της ιχνηλασιμότητας, οργανώσεις καταναλωτών, διαχείριση κρίσεων, ειδικά θέματα νομοθεσίας (π.χ. επισήμανση τροφίμων, διαιτητικά προϊόντα, καινοφανή τρόφιμα, πρόσθετα τροφίμων, υλικά σε επαφή με τρόφιμα, χημικοί μολυντές, μικροβιολογικά κριτήρια, έλεγχος τροφίμων).

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις