αλληλεπιδράσεις γονιδίων και θρεπτικών συστατικών

Γεώργιος Δεδούσης

Description

Περιγράφονται οι βασικές αρχές γονιδιακής ρύθμισης στους προκαρυωτικούς και κυρίως στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς και δίδονται παραδείγματα τροποποίησης της έκφρασης από διαιτητικούς παράγοντες.

Calendar