Ψυχολογία

Γεώργιος Τσίτσας

Περιγραφή

Γενικός σκοπός του μαθήματος της ψυχολογίας είναι:

  • να παράσχει στο φοιτητή όλα εκείνα τα γνωστικά, συναισθηματικά εφόδια, αλλά και τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να γίνει ικανός να διαχειριστεί τον εαυτό του με επιτυχία μέσα στο απαιτητικό περιβάλλον, αρχικά του πανεπιστημίου και στη συνέχεια του επαγγελματικού χώρου όπου θα αναζητήσει εργασία.
  • Nα προσφέρει γνώσεις και προβληματισμό γύρω από θέματα που αφορούν στη διεκπεραίωση γνωστικών λειτουργιών όπως η νοημοσύνη
  • Να προσφέρει γνώσεις γύρω από θέματα που αφορούν στις διατροφικές διαταραχές, το ψυχολογικό τους υπόβαθρο και τους τρόπους αντιμετώπισής τους
  • Να προσφέρει γνώσεις γύρω από θέματα που αφορούν στη συναισθηματική νοημοσύνη και να παρουσιάσει τις εφαρμογές της στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  • Να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές σε θέματα επικοινωνίας μέσα από βιωματικές ασκήσεις

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις