Βάσεις Δεδομένων

Ηρακλής Βαρλάμης, Βασίλης Ευθυμίου

Περιγραφή

Το μάθημα Βάσεις Δεδομένων εξετάζει τις βασικές αρχές των συγχρόνων συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΔ) και παράλληλα στοχεύει στην πρακτική εξοικείωση των φοιτητών σε πραγματικά περιβάλλοντα βάσεων δεδομένων. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

  • Αντίληψη του περιβάλλοντος της Βάσης Δεδομένων και των συστημάτων αρχείων
  • Επισκόπηση της διαδικασίας ανάπτυξης της βάσης δεδομένων

Κατανόηση των διαφόρων μοντέλων σχεδίασης της ΒΔ

  • Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων (ΟΣ)
  • Σχεσιακό Μοντέλο
  • Κανονικοποίηση

Γλώσσες και άλγεβρες για το χειρισμό δεδομένων. Βοηθητικές δομές

  • Σχεσιακή άλγεβρα
  • Εισαγωγή στην SQL, SQL ενέργειες
  • Ευρετήρια

Τι υπάρχει πέρα από τις σχεσιακές ΒΔ

  • Αντικειμενοστραφή Μοντέλα,
  • Αποθήκες δεδομένων, εξόρυξη

Το μοντέλο Client / Server και Βάσεις Δεδομένων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  95306
Αρ. Προβολών :  272876

Ημερολόγιο