Οπτικές Επικοινωνίες

Θωμάς Καμαλάκης, Γεωργία Δέδε

Περιγραφή

Playlist 2021: https://www.youtube.com/playlist?list=PL89Et40XuKolSrS0SEikMhG_8FUXne3cN

Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Επικοινωνιών. Η οπτική ίνα ως μέσο διάδοσης. Είδη οπτικών ινών. Γραμμικά και μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές ίνες. Τεχνολογίες οπτικών πομπών (LASER/LED), οπτικών ενισχυτών (EDFA/SOA/Raman), οπτικά φίλτρα (τύπου Bragg, AWG, λεπτών στρωμάτων κτλ), φωτοδέκτες (PIN/χιονοστιβάδας). Τεχνικές αντιστάθμισης διασποράς και μη γραμμικότητας. Σχεδίαση Οπτικών Ζεύξεων. Ολοκληρωμένα Αμιγώς Οπτικά Κυκλώματα. Πολυπλεξία Μήκους Κύματος (WDM) και σχήματα διαμόρφωσης. Δρομολόγηση και πολλαπλή προσπέλαση στα δίκτυα WDM. Οπτική πολυπλεξία CDMA. Μητροπολιτικά οπτικά και οπτικά δίκτυα πρόσβασης. Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Οπτικές Επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και αμιγώς οπτικές αρτηρίες (optical buses).

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Δίκτυα Επικοινωνιών. Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τεχνολογίες. Ιστορική εξέλιξη των οπτικών επικοινωνιών. Πλεονεκτήματα οπτικών ινών. Βασικά μεγέθη του οπτικού σήματος (μήκος κύματος, συχνότητα φέροντος, εύρος ζώνης κτλ)

Γεωμετρία μίας οπτικής ίνας. Εξισώσεις Maxwell. Τρόποι διάδοσης. Εξασθένιση σήματος. Χρωματική διασπορά. Διασπορά πολλών τρόπων. Μη γραμμικά φαινόμενα στις οπτικές ίνες.

Τεχνολογίες οπτικών πομπών (LASER/LED), οπτικών ενισχυτών (EDFA/SOA/Raman), οπτικά φίλτρα (τύπου Bragg, AWG, λεπτών στρωμάτων κτλ), φωτοδέκτες (PIN/χιονοστιβάδας).

Ισολογισμός Ισχύος. Τεχνικές αντιστάθμισης διασποράς και μη γραμμικότητας. Σχεδίαση Οπτικών Ζεύξεων.

Πολυπλεξία Μήκους Κύματος (WDM) και σχήματα διαμόρφωσης. Δρομολόγηση και πολλαπλή προσπέλαση στα δίκτυα WDM. Οπτική πολυπλεξία CDMA. Μητροπολιτικά οπτικά και οπτικά δίκτυα πρόσβασης

Ασύρματα Οπτικά Δίκτυα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Οπτικές Επικοινωνίες μικρών αποστάσεων και αμιγώς οπτικές αρτηρίες (optical buses).

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  13809
Αρ. Προβολών :  68237

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις