Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ (Java)

Ηρακλής Βαρλάμης

Περιγραφή

Παρέχει μια εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object oriented programming) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

Ο σκοπός του είναι να διδάξει τις βασικές έννοιες και τεχνικές που συνιστούν το υπόδειγμα του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

Κωδικός: DIT130
Κατηγορία: Πληροφορικής & Τηλεματικής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Θεματικές Ενότητες

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες: αντικείμενα και κλάσεις και με τη δημιουργία και χρήση αντικειμένων.

Αφομοίωση σύνθετων εννοιών όπως ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός.

Εξοικείωση με τη χρήση αφηρημένων κλάσεων και interfaces.

Χρήση έτοιμων πακέτων κλάσεων, σύνδεση με αρχεία, σύνδεση με ΒΔ. Τεκμηρίωση κώδικα. Δομές δεδομένων

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με γεγονότα.

Σχεδίαση GUI, στοιχεία και υποδοχείς. Χειρισμός γεγονότων και ανώνυμες εσωτερικές κλάσεις.

Παρουσίαση σχετικών κλάσεων και διεπαφών, οι καταστάσεις του νήματος, διαχείριση νημάτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  28606
Αρ. Προβολών :  38329

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις