Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ (Java)

Ιωάννης Βιόλος

Περιγραφή

Παρέχει μια εισαγωγή στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό (object oriented programming) χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση των σπουδαστών στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και στη χρήση της γλώσσας JAVA για ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών δίνοντας έμφαση στη σύνδεση με βάσεις δεδομένων, στις δικτυακές εφαρμογές και στις γραφικές διεπαφές.

Φοιτητές που ολοκληρώνουν το μάθημα θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

-Τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού: αφαιρετικοί τύποι δεδομένων, ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός -Τα βασικά στοιχεία μιας γλώσσας προγραμματισμού με αντικείμενα όπως η Java: κλάσεις και διεπαφές αντικειμένων, εξαιρέσεις μεθόδων και χειρισμός συλλογών αντικειμένων -Πώς από την περιγραφή ενός προβλήματος να καθορίζουν τη λογική για την επίλυση του προβλήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και κατόπιν να είναι σε θέση να την υλοποιούν σε ένα Java πρόγραμμα -Πώς

Περισσότερα  
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση

Ενότητες

Εξοικείωση με τις βασικές έννοιες: αντικείμενα και κλάσεις και με τη δημιουργία και χρήση αντικειμένων.

Αφομοίωση σύνθετων εννοιών όπως ενθυλάκωση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός.

Εξοικείωση με τη χρήση αφηρημένων κλάσεων και interfaces.

Χρήση έτοιμων πακέτων κλάσεων, σύνδεση με αρχεία, σύνδεση με ΒΔ. Τεκμηρίωση κώδικα. Δομές δεδομένων

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με γεγονότα.

Σχεδίαση GUI, στοιχεία και υποδοχείς. Χειρισμός γεγονότων και ανώνυμες εσωτερικές κλάσεις.

Παρουσίαση σχετικών κλάσεων και διεπαφών, οι καταστάσεις του νήματος, διαχείριση νημάτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  74249
Αρ. Προβολών :  321339

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις