Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management)

Κλεοπάτρα Μπαρδάκη, Γεώργιος Μαλινδρέτος

Περιγραφή

Ανάλυση των βασικών εννοιών και πρακτκών της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας , με έμφαση στην διαχείριση της πληροφοριάς και γενικότερα τηνν πληροφοριακή υποστήριξη των διαφόρων σχετικών διαδικασιών οι οποίες διασφαλίζουν την ομαλή ροή των προϊόντων από την παραγωγή έως την κατανάλωση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις