Μετεωρολογία-Κλιματολογία

Πέτρος Κατσαφάδος

Περιγραφή

Το μάθημα της Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας αποτελεί ένα εισαγωγικό μάθημα στα πεδία των ατμοσφαιρικών επιστημών και της εφαρμοσμένης κλιματολογίας. Στο τέλος του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται να κατανοεί και να αναλύει τις βασικές ατμοσφαιρικές διεργασίες και την χωροχρονική τους μεταβλητότητα. Η πρακτική εξάσκηση προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις στις μεθόδους πρόγνωσης καιρού και κλίματος ενώ στο πλαίσιο του εργαστηρίου ο εκπαιδευόμενος εξασκείται στη διαχείριση κλιματικών δεδομένων και στην μεγάλης κλίμακας στατιστική τους ανάλυση.

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

Η διδασκαλία του μαθήματος περιλαμβάνει 2ωρες παραδόσεις θεωρίας και 1 ώρα για πρακτική εξάσκηση και εργαστήριο σε εβδομαδιαία βάση. Η βασική μέθοδος αξιολόγησης είναι η γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (3 ώρες) που λαμβάνει το σύνολο του τελικού βαθμού. Αυτή συνδυάζεται με παράδοση τελικής εργασίας που περιλαμβάνει μία περίπτωση μελέτης με πραγματικά δεδομένα. Σε εβδομαδιαία βάση υπάρχει μικρής διάρκειας (15 λεπτών) υποχρεωτική πρακτική εξέταση στην αρχή κάθε εργαστηρίου βασισμένη στην ύλη του προηγούμενου εργαστηρίου. Τα πιθανά αποτελέσματα της συγκεκριμένης εξέτασης είναι Επιτυχία (Ε) ή Αποτυχία (Α) και κάθε φοιτητής πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 9 επιτυχίες από τις 11 εξετάσεις για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην τελική εξέταση.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  0
Αρ. Προβολών :  0

Ημερολόγιο