Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

Χρίστος Χαλκιάς

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό γίνεται μια εισαγωγή στο αντικείμενο των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών παρουσιάζοντας μεθόδους επεξεργασίας και διαχείρισης γεωγραφικών δεδομένων. Το μάθημα αποτελείται από δύο αναπόσπαστα τμήματα: τις διαλέξεις και τα εργαστήρια. 

CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση
Συμπληρωματικά Στοιχεία:

 

 

Εισαγωγή στα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα. Συστατικά μέρη των ΣΓΠ: δεδομένα - υλικό - λογισμικό. Περιγραφική - χωρική διάσταση γεωγραφικών δεδομένων. Φύση και διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων. Μοντέλα - δομές χωρικών δεδομένων. Εισαγωγή στο σχεδιασμό ΣΓΠ, Οργάνωση και αποθήκευση των γεωγραφικών δεδομένων. Πηγές - εισαγωγή - συντήρηση δεδομένων. Ποιότητα δεδομένων - σφάλματα. Εισαγωγή στις εφαρμογές ΣΓΠ. Σειρά εργαστηριακών ασκήσεων. Εκμάθηση εμπορικών ΣΓΠ. Αξιοποίηση τεχνολογίας GPS, συλλογή - αναθεώρηση δεδομένων στο πεδίο.
 
Ανθρώπινο δυναμικό:
Χρίστος Χαλκιάς, Καθηγητής τμ. Γεωγραφίας

Ευάγγελος Παπαδιάς,   υποψήφιος διδάκτορας (εργαστηριακή υποστήριξη)

Μαρία Κοιλάκου, υποψ. διδάκτορας (εργαστηριακή υποστήριξη)

Βαλάντης Τσιάκος, υποψ. διδάκτορας (εργαστηριακή υποστήριξη)

 

 

 

Υλικό του μαθήματος:

Κύριο εγχειρίδιο μαθήματος:

Longley P.A., M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, 2005. Συστήματα και Επιστήμη Γεωγραφικων Πληροφοριών. John Wiley and Sons, New Jersey, 517 p. Ελληνική μετάφραση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 
Επιπρόσθετα θα δοθούν σημειώσεις του διδάσκοντα
 

Άλλα χρήσιμα εγχειρίδια (υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου):

Ξενόγλωσσα:

-           Bonham-Carter, Graeme F., 1994. Geographic Information Systems for Geoscientists, New York, Pergamon, 398 p.
-           Chang, K.T., 2003. Introduction to Geographic Information Systems. McGraw Hill, New York. 
-           Bernhardsen, Tor, 2002. Geographic Information Systems. New York, NY ; Chichester : J. Wiley & Sons.
-           Wise , S., 2002. GIS basics, London: Taylor & Francis.
-           Schuurman , N., 2004. GIS : a short introduction, Malden, MA ; Oxford : Blackwell Pub.
-        DeMers , M. N., 2000. Exercises in GIS to accompany Fundamentals of Geographic Information System. New York : J. Wiley & Sons.
-           Krygier , J., Wood , D., 2005.  Making maps : a visual guide to map design for GIS, New York, NY ; London : Guilford Press.
-           Kennedy, M., 2006. Introducing geographic information systems with ArcGIS : featuring GIS software from Environmental Systems Research Institute , NJ : J. Wiley & Sons.
 
Ελληνικά:
-           Κουτσόπουλος , Κ., 2005. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση χώρου. Αθήνα : Παπασωτηρίου.
-           Μανιάτης , Γ., 1993. Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών : γης – κτηματολογίου. Θεσσαλονίκη : Ζήτη 1993.
-           Στεφανάκης , Ε., 2003. Βάσεις γεωγραφικών δεδομένων και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών. Αθήνα : Παπασωτηρίου.
-           Χαλκιάς , Χ.Ν., 2006. Όροι και έννοιες επιστήμης γεωγραφικών πληροφοριών. Αθήνα: εκδόσεις ΙΩΝ.
 

Σχήμα Βαθμολόγησης

Εβδομαδιαία Εργαστήρια - Ασκήσεις: 30%

Πρόοδος: 20%

Τελική αξιολόγηση: 50%

 

Ενότητες

 GIS: Σύστημα - Επιστήμη

 Η φύση των Γεωγραφικών πληροφοριών – τι είναι ένα GIS ;

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις