Ερευνητικά θέματα στη Γεωπληροφορική

Χρίστος Χαλκιάς - Ισαάκ Παρχαρίδης - Γεώργιος Πετρόπουλος

Περιγραφή
Το Σεμινάριο αυτό διεξάγεται σε εβδομαδιαία βάση. Σε αυτό, τόσο τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος όσο και εξωτερικοί διδάσκοντες παρουσιάζουν τα «ανοικτά» ερευνητικά ζητήματα στην περιοχή της διαχείρισης και ανάλυσης γεωγραφικών δεδομένων με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής. Εκτός από τον καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα του, το σεμινάριο αυτό στοχεύει επιπρόσθετα και στην υποστήριξη των σπουδαστών στην επιλογή του θέματος που θα εκπονήσουν στο 3ο εξάμηνο των σπουδών τους. Η θεματολογία του σεμιναρίου παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις και τη σχετική έρευνα. Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω σύγχρονα αντικείμενα που έχουν παρουσιαστεί στο πλαίσιο του σεμιναρίου:
- Έμπειρα Συστήματα και Ταξινόμηση Δορυφορικών εικόνων, 
- Σύγχρονα Συστήματα Γεωδαιτικού Εντοπισμού και Πεδία Εφαρμογών
- Συστήματα Πληροφόρησης με Βάση τη Θέση (LBS) 
- Βάσεις Δεδομένων Κινούμενων Αντικειμένων και Διαχείριση Τροχιών (trajectories) 
- Μοντέλα Διαχείρισης Υδατικών Συστημάτων
- Λογισμικά ΓΠΣ και Χαρτογραφίας Ανοικτού κώδικα
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις