Γεωπολιτική

Γεώργιος Μαυρομμάτης

Περιγραφή

Το μάθημα ονομάζεται Σύγχρονα θέματα Γεωπολιτικής, Γεωοικονομίας και η έννοια της Παγκόσμιας Ασφάλειας και ουσιαστικά διαπραγματεύεται το ζήτημα των παγκόσμιων οικονομικών και πολιτικών διασυνδέσεων που 'κρατούν' τον πλανήτη μας μαζί και σε ένα βαθμό διασφαλίζουν το παρόν και το μέλλον της ανθρωπότητας ως είδος. Ειδικότερα, η έννοια της γεωοικονομίας αφορά μια μετάβαση από την κλασσική γεωπολιτική σκέψη της στρατιωτικής ισχύς σε άλλες μορφές ισχύος που σχετίζονται  όλο και περισσότερο με το οικονομικό πεδίο και αναφέρονται σε μια 'λογική πολέμου υπό μια γραμματική εμπορίου. Το μάθημα θα προσπαθήσει να εξηγήσει ορισμένες πλευρές της όλο και στενότερης αλληλοεξάρτησης και αλληλοσυσχέτησης του παγκοσμιοποιήμενου μας πλανήτη και των τρόπων που αυτή διασφαλίζεται σε ένα καθεστώς παγκόσμιου ανταγωνισμού που ακόμα περιλαμβάνει την πιθανότητα συγκρούσεων.

 

1. Ζούμε σε έναν πολύ-πολικό κόσμο; Εσείς τι λέτε;
n2. Η ανατολή της Ανατολής;
n3. Οι αναπτυσσόμενοι γίγαντες και οι άλλοι πόλοι
n4. Ευρώπη: Μι
Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις