Μαρτίου 2020
Διάλεξη 3 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τηλεκπαίδευση   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:00)
Διάλεξη 3 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τηλεκπαίδευση   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:00)
Διάλεξη 3 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τηλεκπαίδευση   (Διάρκεια: 3:00 Ώρες)
Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 09:00)
Μαΐου 2019
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΟΔΟΥ   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Δευτέρα, 13 Μαΐου 2019 (Ώρα: 09:25)
Απριλίου 2019
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GIS   (Διάρκεια: 2:00 Ώρες)
Κυριακή, 14 Απριλίου 2019 (Ώρα: 09:30)