Απριλίου 2020
Η πρώτη εξ αποστάσεως προγραμματισμένη κουβεντούλα και ανταλλαγή απόψεων για τις εργασίες του μαθήματος με την κα Καραμέτου   (Διάρκεια: 1:00 Ώρα)
Πέμπτη, 23 Απριλίου 2020 (Ώρα: 18:00)
Η πρώτη εξ αποστάσεως προγραμματισμένη κουβεντούλα και ανταλλαγή απόψεων για τις εργασίες του μαθήματος με την κα Καραμέτου   (Διάρκεια: 1:00 Ώρα)
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020 (Ώρα: 18:00)
Η πρώτη εξ αποστάσεως προγραμματισμένη κουβεντούλα και ανταλλαγή απόψεων για τις εργασίες του μαθήματος με την κα Καραμέτου   (Διάρκεια: 1:00 Ώρα)
Πέμπτη, 09 Απριλίου 2020 (Ώρα: 18:00)
Η πρώτη εξ αποστάσεως προγραμματισμένη κουβεντούλα και ανταλλαγή απόψεων για τις εργασίες του μαθήματος με την κα Καραμέτου   (Διάρκεια: 1:00 Ώρα)
Πέμπτη, 02 Απριλίου 2020 (Ώρα: 18:00)
Μαρτίου 2020
Η πρώτη εξ αποστάσεως προγραμματισμένη κουβεντούλα και ανταλλαγή απόψεων για τις εργασίες του μαθήματος με την κα Καραμέτου   (Διάρκεια: 1:00 Ώρα)
Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020 (Ώρα: 18:00)
Μαΐου 2017
3η πρόοδος   
Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017 (Ώρα: 11:58)
Απριλίου 2017
2η πρόοδος   
Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 (Ώρα: 11:57)
Μαρτίου 2017
1η πρόοδος   
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017 (Ώρα: 11:56)