Βάσεις Δεδομένων

Ανακοινώσεις

Διευκρίνιση σχετικά με τα τμήματα των εργαστηρίων (Βάσεις Δεδομένων)
- Τετάρτη, 08 Μαρτίου 2023 -

Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης για τα εργαστήρια του μαθήματος, διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν μπορείτε να έρθετε στο τμήμα που αντιστοιχεί στον ΑΜ σας, μπορείε να έρθετε σε κάποιο από τα άλλα τμήματα, αλλά θα μπορείτε να καθήσετε μόνο εφόσον υπάρχει χώρος στους υπολογιστές.

 

Καλή συνέχεια,

Εκ των διδασκόντων.