Ύλη μαθήματος
- Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022 -

Καλημέρα

  Η ύλη του μαθήματος δεν έχει αλλάξει από το 2019, είναι σε αυτό το αρχείο 

  Τα θέματα ΔΕΝ θα είναι multiple choice αλλά ανάπτυξης - συνδυασμός θεωρίας και ασκήσεων. Ότι τύπος απαιτείται εκτός από τους πολύ απλούς (π.χ. μετατροπή σε dB/dBm) θα δίνονται.

  ΘΚ