Εξόρυξη δεδομένων

Ανακοινώσεις

Πρώτα αποτελέσματα
- Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2024 -

Ανέβηκαν στα Έγγραφα, στο φάκελο εργασίες, τα αποτελέσματα από τις πρώτες αξιολογήσεις.

Η μετρική που θα χρησιμοποιηθεί για την τελική κατάταξη θα είναι το F-measure.

Οι ταινίες που πήραν όσκαρ στο test dataset είναι 11.

-----------------------

The results of the first evaluations were uploaded to the Documents, in the assignment folder.

The metric to be used for the final ranking will be the F-measure.

There are 11 Oscar-winning films in the test dataset.