Εξόρυξη δεδομένων

Ανακοινώσεις

Τελική ημερομηνία παράδοσης της εργασίας εξόρυξης δεδομένων
- Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2024 -

Η τελική ημερομηνία υποβολής της τεκμηρίωσης και των τελικών σας προβλέψεων, χωρίς παράταση ή καθυστερημένη παράδοση είναι οι 26/1 στις 23:59.