Εξόρυξη δεδομένων

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εργασίες
- Κυριακή, 04 Φεβρουαρίου 2024 -

Ανέβηκαν στα έγγραφα οι τελικοί βαθμοί για τις εργασίες του μαθήματος.

Ανέβηκαν οι σωστές προβλέψεις μαζί και οι επιδόσεις κάθε ομάδας.

Σε λίγο θα έρθουν στο mail σας και πιο αναλυτικά σχόλια ανά ομάδα.