Εξόρυξη δεδομένων

Ανακοινώσεις

Βαθμολογίες Εξόρυξης Δεδομένων
- Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2024 -

Ανέβηκαν στα έγγραφα οι τελικοί βαθμοί του μαθήματος για το Φεβρουάριο 2024.

Οι βαθμοί θα κατατεθούν στη γραμματεία στο τέλος της εβδομάδας που έρχεται.

Ο διδάσκων