Βαθμολογία Φεβρουάριος 2022
- Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022 -

Ανέβηκαν στα έγγραφα οι βαθμολογίες στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό ΙΙ για τον Φεβρουάριο του 2022.

Την Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 15:00 - 16:00 θα είμαι στο google meet για απορίες σε σχέση με τα γραπτά σας.

 

[1] https://meet.google.com/kmg-goak-ceh