Τηλεπικοινωνίες

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα Ιανουάριος 2015
- Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015 -

Καλησπέρα σας, 

Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα του μαθήματος. Δεν έχει κατατεθεί ακόμα η βαθμολογία στη γραμματεία, το οποιο θα γίνει σε μια εβδομάδα περίπου. 

Για οποιοδήποτε λόγο επικοινωνήστε με το διδάσκοντα με email.

Ο διδάσκων

Χ. Μιχαλακέλης