Τελευταίο μάθημα, παρουσίαση και αξιολόγηση μαθήματος
- Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024 -

Το τελευταίο μάθημα θα γίνει την άλλη Τετάρτη 24/1, θα παρουσιάσετε τις εργασίες και θα συζητήσουμε για την τελική εξέταση.

Την Τετάρτη  17/1 δεν θα γίνει μάθημα.

Μπορείτε να αξιοποιήσετε την ευκαιρία για να αξιολογήσετε το μάθημα. Οι αξιολογήσεις και τα σχόλιά σας λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, συζητούνται στη συνέλευση του τμήματος και παρουσιάζονται και στον ιστότοπο του τμήματος. Οπότε αξίζει να αφιερώσετε λίγο χρόνο σε αυτό, τις επόμενες 1-2 μέρες.

Ο διδάσκων.