Τελική αναφορά εργασίας 30-1
- Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2024 -

Η τελική ημερομηνία παράδοσης για την τελική αναφορά είναι η 30-1.

Θα υπάρχει δυνατότητα καθυστερημένης παράδοσης πε ποινή 10% την Κυριακή 4/2.

Μην ξεχάσετε την αξιολόγηση του μαθήματος. 

Ο διδάσκων