Βαθμολογίες Εξόρυξης Δεδομένων & Επιχειρηματικής Ευφυΐας
- Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2024 -

Ανέβηκαν στα έγγραφα οι βαθμολογίες του μαθήματος.

Οι βαθμοί θα σταλούν στη γραμματεία την επόμενη Τετάρτη.