Πίνακας Παρουσιάσεων και οδηγίες για την παρουσίαση της εργασίας
- Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 -

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται ο πίνακας των παραδοτέων κάθε ομάδας.

Οι παρουσιάσεις ξεκινούν στις 10πμ και η σειρά παρουσίασης κάθε ομάδας φαίνεται στο ακόλουθο έγγραφο (να το ελέγχετε τακτικά, κυρίως την Κυριακή γιατί μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις).

Υπολογίστε 10 λεπτά η ομάδα ώστε να έχετε μια εκτίμηση για το τι ώρα θα παρουσιάσει η ομάδα σας.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vSSJ8fWa09moIH8QS3NvrPAadJNk9TBZXmJjgnnehUIhbgg5DAkGSfCIfLGsb5vx4Mi35YNeqNkwH0z/pubhtml?gid=1292200664&single=true

 

Η συνολική διάρκεια της παρουσίασης θα είναι μεταξύ 5 έως 7 λεπτών.

Μπορείτε αν θέλετε να ετοιμάσετε μια παρουσίαση τύπου ppt ή odt ή pdf στην οποία να έχετε τα ακόλουθα στοιχεία:

 • κάποια ενδεικτικά διαγράμματα από το τεύχος σχεδίασης, κυρίως τα παρακάτω
  • use case
  • class
  • deployment
 • ενδεικτικες οθόνες (screenshots) της εφαρμογής
 • ενδεικτικές δοκιμές
 • κάποιες παραδοχές που θεωρείτε σημαντικές
 • ο,τι άλλο κρίνετε σκόπιμο

Η παρουσίαση σε καμία περίπτωση να μην υπερβαίνει τις 7-10 σελίδες/slides και θα πρέπει να ολοκληρώνεται σε 5 λεπτά το πολύ ώστε να έχετε χρόνο για τυχόν ερωτήσεις. 

Η παρουσίαση μπορεί να γίνει είτε σε δικό σας υπολογιστή ή  σε ένα laptop το οποίο θα είναι διαθέσιμο.