Βαθμολογία Εμβόλιμης εξεταστικής Φεβρουαρίου 2019
- Τρίτη, 05 Μαρτίου 2019 -
Α.Μ. Βαθμός Εργασίας Γραπτά Βαθμός
214183 75 31 -
214160 75 30 -
214188 75 35 -
214147 60 40 -
213102 70 50 6
21485   0 -
21472 95 74 8