ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
- Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 -

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που προτίθενται να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση του μαθήματος να κάνουν εγγραφή υποχρεωτικά στην ομάδα χρηστών με τίτλο ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020. Μόνο οι εγγεγραμμένοι φοιτητές/τριες μπορούν να συμμετέχουν στην εξ αποστάσεως εξέταση η οποία θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2/9 στις 9:30 και θα διαρκέσει 1 ώρα. Οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στην εξέταση μέσω eclass θα πρέπει αρχικά να συνδεθούν στις 9:15 στον σύνδεσμο που θα τους αποσταλεί μέσω Google Meet. Σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να έχουν την κάμερα και το μικρόφωνό τους ανοικτά και άμεσα διαθέσιμη προς επίδειξη την φοιτητική τους ταυτότητα. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ. Οι εξεταστές του μαθήματος διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού φοιτητή/τριας από την εξέταση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους παραπάνω όρους.

Οι φοιτητές/τριες που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό θα εξεταστούν γραπτώς την ίδια ημέρα στις 13:30 στην αίθουσα 3.2 του κτιρίου της οδού Χαροκόπου 89 αφού πρώτα μας ενημερώσουν στο pkatsaf@hua.gr. Οι φοιτητές/τριες που θα συμμετέχουν στην δια ζώσης εξέταση θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν μάσκα και να τηρούν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

 

Καλή συνέχεια,

Π. Κατσαφάδος

Η. Μαυροματίδης