ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
- Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 -

Τα αποτελέσματα της εξ'αποστάσεως και γραπτής εξέτασης μαζί με τα εργαστήρια και την εργασία (τελικοί βαθμοί) ακολουθούν παρακάτω. Εξετάστηκαν 73 φοιτητές εκ των οποίων 42 πέρασαν και 31 όχι. Οι φοιτητές που επιθυμούν να δουν ή να κόψουν τον βαθμό τους να περάσουν από το γραφείο μου Χαροκόπου 89, 3ος όροφος την Τετάρτη 16/9, 14:00-14:30 αυστηρά. Παρακαλώ να τηρηθούν όλοι οι κανονισμοί ασφαλείας.

21802    6
21832    10
21701    7
213110    6
21502    2
21775    5
21506    4
214107    3
21808    2
21776    8
21777    8
21778    6
21513    3
214109    8
21514    9
20794    5
21813    9
21321    3
21817    10
21798    9
21819    2
215103    6
21822    5
21723    2
21826    8
21330    5
215123    5
21725    5
21729    5
21730    3
21831    4
21341    8
21898    9
21635    3
21793    2
21689    7
214119    2
21384    3
21841    2
218101    7
21794    8
21842    5
21875    10
218117    4
21887    5
21888    9
21874    5
21567    2
21847    6
21748    6
218105    5
21848    7
21656    1
21857    8
215134    3
21859    8
218108    3
218109    3
21763    3
216111    5
21889    3
215127    5
215128    3
215118    7
215130    6
21882    1
218131    2
21840    1
21697    1
21803    1
21823    2
21885    3
21821    6

 

Π. Κατσαφάδος

Η. Μαυροματίδης