ΜΑΘΗΜΑ 26ης Νοεμβρίου 2021
- Τετάρτη, 24 Νοεμβρίου 2021 -

Το μάθημα της 26ης Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

11:30 - 12:30 Θεωρία (αίθουσα 1.1)

12:30 - 14:00 Εργαστήριο Α (Εργαστήριο Υπολογιστών)

14:00 - 15:30 Εργαστήριο Β (Εργαστήριο Υπολογιστών)

 

Σημειώνεται ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τις  βιντεοδιάλεξεις του μαθήματος  (ακ. έτους 2020-2021)

στον παρακάτω σύνδεσμο

 

https://drive.google.com/drive/folders/1X-Tgy1MQcSCrMmwfDvCpl4QvyMGlForV?usp=sharing

(είναι διαθέσιμες με σύνδεση στον ιδρυματικό σας λογαριασμό)

 

ο διδάσκων