Μάθημα 18ης ΝΟΕ 2022
- Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 -

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Το μάθημα της 18ης Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

09:30 - 10:30 Θεωρία (αίθουσα 1.2)

10:30 - 12:00 Εργαστήριο Α (Εργαστήριο Υπολογιστών)

12:00 - 13:30 Εργαστήριο Β (Εργαστήριο Υπολογιστών)

 

ο διδάσκων