ΩΡΕΣ Μαθήματος - Εργαστηρίων της 25ης Νοεμβρίου 2022
- Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022 -

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Το μάθημα της 25ης Νοεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

09:30 - 11:30 Θεωρία (Εργαστήριο υπολογιστών)

11:30 - 12:30 Εργαστήριο Α (Εργαστήριο Υπολογιστών)

12:30 - 13:30 Εργαστήριο Β (Εργαστήριο Υπολογιστών)