ΩΡΕΣ Μαθήματος - Εργαστηρίων (2 Δεκ. 2022)
- Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 -

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

Το μάθημα της 2ας Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

09:30 - 10:30 Θεωρία (Εργαστήριο υπολογιστών)

10:30 - 12:00 Εργαστήριο Α (Εργαστήριο Υπολογιστών)

12:00 - 13:30 Εργαστήριο Β (Εργαστήριο Υπολογιστών)