ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2023 -

Η ύλη των εξετάσεων του μαθήματος "Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών" είναι:

α. Οι σημειώσεις, οι διαφάνειες / παρουσιάσεις του Μαθήματος όπως και η ύλη των Εργαστηρίων (κύρια ύλη εξέτασης)

β. Από το κύριο σύγγραμμα του μαθήματος,   το Μέρος Ι και ΙΙ (Εισαγωγή και Αρχές) 

γ. Από το δεύτερο σύγγραμμα του μαθήματος - το οποίο είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα 
https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6392 - τα κεφάλαια 1 και 2

ο διδάσκων