Προφορική εξέταση μαθήματος (εξεταστική Ιαν. 2023)
- Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 -

Οι εξεταζόμενοι/ες στο μάθημα με προφορική εξέταση θα πρέπει να βρίσκονται την Τρίτη 31/01 στις 17:00 στο γραφείο του διδάσκοντα

(κτίριο βιβλιοθήκης, 3ος όροφος)

 

ο διδάσκων 

Χ. Χαλκιάς