ΕΞΕΤΑΣΗ 26 ΦΕΒ 2021
- Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 -

Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω τηλεδιάσκεψης με ερωτήσεις οι οποίες θα δοθούν την ημέρα της εξέτασης μέσω του παρακάτω συνδέσμου

https://meet.google.com/mzw-avxj-jjw

την Παρασκευή 26  Φεβρουαρίου, στις 17:00 μμ.

 

Η ύλη που θα εξεταστεί είναι αυτή των διαλέξεων και των ασκήσεων του μαθήματος. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

 

Πριν ξεκινήσει η εξέταση θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες μεταπτυχιακούς φοιτητές (ΜΦ) να πιστοποιήσουν την ταυτότητα επιδεικνύοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα στην κάμερα και να γράψουν το παρακάτω κείμενο στο δωμάτιο συνομιλίας "ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΜ, ΠΑΡΩΝ/ΠΑΡΟΥΣΑ"

Η αποστολή των θεμάτων και η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου των εξετάσεων θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης όλων των συμμετεχόντων.

 

Κατά την διάρκεια της εξέτασης οι ΜΦ θα πρέπει να είναι  θα συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα. Η διάρκεια σύνδεσης κάθε λογαριασμού στο session καταγράφεται. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στην συνεδρία τηλεδιάσκεψης και να είναι ενεργοποιημένη η κάμερα και το μικρόφωνο του συστήματος σας.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαντήσεων του στις ερωτήσεις κάθε ΜΦ επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της εξέτασης γράφοντας “ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ” στο δωμάτιο συνομιλίας (chatroom) και αποχωρεί.

 

Η διάρκεια της εξέτασης ορίζεται σε 40 λεπτά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα να συγκρίνει τις απαντήσεις μεταξύ τους με εργαλεία λογοκλοπής καθώς και εργαλεία υπολογισμού συσχέτισης των απαντήσεων στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και να αναζητήσει διευκρινίσεις εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Ενδέχεται επομένως μετά το πέρας της εξέτασης να καλέσει τυχαία ή στοχευμένα ορισμένους εξεταζόμενους με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων (ή την προφορική εξέτασή τους) σχετικά με τις απαντήσεις τους με χρόνο και τρόπο που θα ανακοινωθεί μέσω του eclass του μαθήματος. 

 

ο διδάσκων