Τηλεδιάλεξη Τρίτης 25 ΙΑν. 2022
- Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022 -
Στο πλαίσιο του μαθήματος την Τρίτη 25 Ιαν. στις 14:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάλεξη στον παρακάτω σύνδεσμο
 
 
με θέμα "Τεχνικές δημιουργίας χαρτών σε περιβάλλον GIS - Επίδειξη πρακτικών εφαρμογών "
 
 
Σημειώνεται ότι στο τέλος της διάλεξης οι ΜΦ θα γίνει και επίλυση πιθανών αποριών οι οποίες σχετίζονται με τις 2 τελευταίες ασκήσεις του μαθήματος
 
ο διδάσκων