Μάθημα 15ης ΝΟΕ 2022
- Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 -

ΟΙ ΜΦ ενημερώνονται ότι παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του σημερινού μαθήματος μέσω των παρακάτω συνδέσμων (σύνδεση με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό) των βιντεοδιαλέξεων :

1) Διάλεξη AHP1 (δείτε το χρονικό διάστημα 16:00 - 54:30) στον σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1jINSxOdp81X7djmkB000pG_Rm_EWBjj2/view?usp=share_link


2) Διάλεξη AHP2 στον σύνδεσμο
https://drive.google.com/file/d/1VHgQfG0wRQ34VQUTb4VssTp9bW5ZUGVY/view?usp=share_link

 

Σημειώνεται ότι η  διδακτική ομάδα θα βρίσκεται στον χώρο του Εργαστηρίου τις ώρες του μαθήματος (12:30 - 14:00) για την εργαστηριακή υποστήριξη όσων ΜΦ επιλέξουν την δια ζώσης παρουσία και των φοιτητών ERASMUS.

 

ο διδάσκων