Υποστήριξη ομάδων για την ολοκλήρωση των εργασιών τους
- Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 -

Οι ομάδες οι οποίες αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα στην εκπόνηση των εργασιών τους μπορούν να στέλνουν τα σχετικά ερωτήματά τους και όλο το συνοδευτικό υλικό (π.χ. εικόνες /στιγμιότυπα οθόνης χάρτες κλπ) με ηλεκτρονικό μήνυμα (στο xalkias@hua.gr με κοινοποίηση στο papadias@hua.gr) και θα υποστηριχθούν ηλεκτρονικά. Μετά από αυτή την ηλεκτρονική αλληλογραφία και κατά περίπτωση - εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο - ενδέχεται σε δεύτερο χρόνο να προγραμματιστούν και σχετικές τηλεδιασκέψεις.

 

οι διδάσκοντες