Αναπλήρωση μαθήματος 22/05
- Τετάρτη, 17 Μαΐου 2023 -

Η αναπλήρωση του μαθήματος της Δευτέρας 22 Μαΐου 2023 το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των εκλογών,

θα γίνει την Παρασκευή 26/05, 09:00 - 11:00 στο Εργαστήριο Γεωπληροφορικής του τμήματος Γεωγραφίας.

 

ο διδάσκων