ΕΞΕΤΑΣΗ : GIS KAI ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - Παρασκευή 18 Ιουνίου
- Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021 -

ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΜΣ: GIS KAI ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - Παρασκευή 18 Ιουνίου, 16:30 – 17:30

 

Το μάθημα θα εξεταστεί μέσω τηλεδιάσκεψης με ερωτήσεις οι οποίες θα δοθούν την ημέρα της εξέτασης μέσω συγκεκριμένου συνδέσμου.

 

Συμμετοχή στις εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν μόνοι όσοι εγγεγραμμένοι στο μάθημα μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες συνδεθούν στον ιδρυματικό τους λογαριασμό (XXX@hua.gr) στον σύνδεσμο

https://meet.google.com/nby-ratp-nup

την Παρασκευή 18 Ιουνίου, στις 16:30 μμ.

 

Πριν ξεκινήσει η εξέταση θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να πιστοποιήσουν την ταυτότητα επιδεικνύοντας τη φοιτητική τους ταυτότητα (ή όποιο άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας) στην κάμερα και να γράψουν το παρακάτω κείμενο στο δωμάτιο συνομιλίας "ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΜ, ΠΑΡΩΝ/ΠΑΡΟΥΣΑ"

Η αποστολή των θεμάτων και η αναλυτική παρουσίαση του τρόπου συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου των εξετάσεων θα ξεκινήσουν μετά την ολοκλήρωση της πιστοποίησης όλων των συμμετεχόντων.

Κατά την διάρκεια της εξέτασης οι φοιτητές θα πρέπει να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Απαγορεύεται η καταγραφή από οποιονδήποτε μέρους ή όλης της εξέτασης με ηλεκτρονικά μέσα. Η διάρκεια σύνδεσης κάθε λογαριασμού στο session καταγράφεται. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης θα πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στην συνεδρία τηλεδιάσκεψης (google meet link: https://meet.google.com/nby-ratp-nup) και να είναι ενεργοποιημένη η κάμερα και το μικρόφωνο του συστήματος σας.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των απαντήσεων του στις ερωτήσεις κάθε φοιτητής επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της εξέτασης γράφοντας “ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΑΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ” στο δωμάτιο συνομιλίας (chatroom) και αποχωρεί.

 

Διάρκεια Εξέτασης

Η συνολική διάρκεια της εξέτασης θα είναι 45 λεπτά.

 

Έλεγχος Λογοκλοπής

Ο διδάσκων διατηρεί το δικαίωμα να συγκρίνει τις απαντήσεις μεταξύ τους με εργαλεία λογοκλοπής καθώς και εργαλεία υπολογισμού συσχέτισης των απαντήσεων στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και να αναζητήσει διευκρινίσεις εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Ενδέχεται επομένως μετά το πέρας της εξέτασης να καλέσει τυχαία ή στοχευμένα ορισμένους/ες εξεταζόμενους/ες με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαντήσεις τους με χρόνο και τρόπο που θα ανακοινωθεί μέσω του eclass του μαθήματος.

 

ο διδάσκων

Χ. Χαλκιάς