ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕΠ 2021
- Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 -

Το μάθημα θα εξεταστεί με τηλεξέταση την Τρίτη 28 Σεπ/ 2021 στις 17:00, μέσω του συνδέσμου

https://meet.google.com/arj-bwaj-nyg

Σημειώσεις:

1. Βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί η εμπρόθεση υποβολή των ασκήσεων του μαθήματος

2. Για την συμμετοχή στην εξέταση θα πρέπει να συνδεθείτε στον παραπάνω σύνδεσμο με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό και να βρίσκεστε σε υπολογιστή ο οποίος είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο και διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο τα οποία θα πρέπει να είναι ανοιχτά καθόλη την διάρκεια της εξέτασης.

 

ο διδάσκων

 

Εξεταση GIS και φυσικές καταστροφές
Tuesday, September 28 · 5:00 – 6:00pm
Google Meet joining info
Video call link: https://meet.google.com/arj-bwaj-nyg
Or dial: ‪(US) +1 662-510-4378‬ PIN: ‪565 256 117‬#