Εξεταστέα ύλη μαθήματος
- Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 -
 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

 
Στην ενότητα "Έγγραφα" του e-class είναι αναρτημένο από τις αρχές του εξαμήνου το σχετικό έγγραφο για τον σκοπό, το περιεχόμενο και την ύλη μαθήματος "Ιστορία του Πολιτισμού".
 
Επίσης, περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εξεταστέα ύλη έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Θα δώσετε έμφαση στα κύρια χαρακτηριστικά κάθε πολιτισμού μέχρι και τον 19ο αιώνα.
 
Με εκτίμηση,
Γιώργος Δερμιτζόγλου