ΕΞΕΤΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ
- Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023 -

Ανακοινώνεται στους οι φοιτητές των παλαιότερων ετών ότι η εξέταση του μαθήματος "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" θα γίνει με γραπτό τρόπο την ημέρα και ώρα της εξέτασης του μαθήματος.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει 3 (τρεις) ερωτήσεις, από τις οποίες θα επιλεγούν για απάντηση οι 2 (δύο).

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος είναι τα 3 αρχεία που βρίσκονται στα έγγραφα του μαθήματος στο eclass:

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-1

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-2

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-2

 

Ελένη Θεοδωροπούλου

Ελένη Παστραπά