ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ_Τελική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της απαλλακτικής εργασίας του μαθήματος_οδηγίες
- Δευτέρα, 22 Μαΐου 2023 -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα σας,

Εύχομαι να είστε καλά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μηνυματά σας και τη δυσκολία αρκετών απο εσάς να ολοκληρώστετε έως την Πέμπτη 1 Ιουνίου την εργασία σας, θα σας δοθεί παράταση πέντε (5) ημερών για την ηλεκτρονική υποβολή τόσο του τελικού κειμένου της εργασίας σας (σε μορφή word) όσο και του αρχείου powerpoint της παρουσίασής σας (σε μορφή ppt).

Συνεπώς ισχύουν τα ακόλουθα:

  1. Έως και την  Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 θα πρέπει να υποβάλετε ηλεκτρονικά και αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας e- class το τελικό κείμενο της εργασίας σας (σε μορφή word) καθώς και το αρχείο της παρουσίασής σας (σε μορφή ppt). 

*Σας υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση των ομαδικών εργασιών μόνο ένα μέλος από την κάθε ομάδα θα πρέπει να υποβάλει στην πλατφόρμα eclass το αρχείο word της εργασίας σας καθώς και το αρχείο powerpoint, κατόπιν συνεννόησης μεταξύ σας.

  1. Την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στο πλαίσιο του τελευταίου μας μαθήματος, κάθε ομάδα εργασίας, εφόσον το επιθυμεί, θα έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει ορισμένα βασικά συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν από την εμπειρική έρευνα που πραγματοποίησε.

*Η παρουσίαση των εργασιών σας δεν είναι υποχρεωτική αλλά είναι πολύ σημαντική καθώς θα συμβάλει στην διεξαγωγή μιας ουσιαστικής  και χρήσιμης για όλους μας συζήτησης σχετικά με τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν από την εκπόνηση και ολοκλήρωση των εργασιών σας.

Προσοχή: Όλοι όσοι θα υποβάλετε την εργασίας σας ηλεκρονικά εώς και την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 θα πρέπει να προσέλθετε την τελευταία ημέρα του μαθήματος Πέμπτη 8 Ιουνίου προκειμένου να υπογράψετε την σχετική κατάσταση ολοκλήρωσης υποβολής των εργασιών σας.

Επίσης την Πέμπτη 8 Ιουνίου θα χορηγηθούν και σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής για όσους  χρειάζεται να τις υποβάλλουν στην εργασία τους.

Συνεπώς, η τελική αξιολόγησή σας στο μάθημα θα γίνει μέσα από τη βαθμολόγηση του τελικού κειμένου της εργασίας σας και του αρχείου powerpoint της παρουσίασής σας.

**Διευκρινίζεται ότι θα βαθμολογηθούν μόνο οι ολοκληρωμένες εργασίες οι οποίες θα υποβληθούν εγκαίρως και εντός της ορισμένης ημερομηνίας. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που δεν θα καταφέρουν να υποβάλλουν τις εργασίες τους μέχρι και την Τρίτη 6 Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλλουν τις εργασίες τους κατά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023 (θα ενημερωθείτε μέσω σχετικής ανακοίνωσης).

 

Σας ευχαριστώ πολύ

 

Με εκτίμηση

Παναγιώτα Καραμέτου