Εξέταση μαθήματος_Σεπτέμβριος 2023
- Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 -

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα σας,

Εύχομαι να είστε καλά!

Σας υπενθυμίζω ότι η εξέταση στο μάθημα κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2023 θα γίνει μέσω της παράδοσης απαλλακτικής εργασίας τόσο για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν το πρώτο έτος σπουδών όσο και για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές παρελθόντων ετών.

Το αντικείμενο και οι προδιαγραφές των εργασιών είναι ακριβώς ίδια με όσα ίσχυαν κατά το εαρινό εξάμηνο  οπότε έγινε και η ανάθεση των εργασιών του μαθήματος (Μελετήστε το σχετικό υλικό που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα e-class και αφορά στην εκπόνηση των εργασιών).

Η υποβολή του τελικού κειμένου της εργασίας σας (σε μορφή word) και του αρχείου power point της παρουσίασής σας θα πρέπει να γίνει την μέχρι και Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 συμφωνα και με την προγραμματισμενη ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στα έγγραφα του μαθήματος.

 

***Διευκρινίζεται ότι θα βαθμολογηθούν μόνο οι εργασίες που θα υποβληθούν εγκαίρως και εντός της ορισμένης ημερομηνίας.

 

Σας εύχομαι να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι!

 

Με εκτίμηση