Κινητικότητα προσωπικού 2017/18_ χρηματοοικονομικές αλλαγές & δείγματα εντύπων
- Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017 -

Καλημέρα σας,

Το ΙΚΥ / ΕΜΣ Erasmus+ ενημέρωσε σήμερα 18-07-2017 για αλλάγες των χρηματοοικονομικών όρων της Σύμβασης Επιχορήγησης σχετικά με τα έξοδα ταξιδίου του Προσωπικού. Αναρτήθηκε η σχετική ενημέρωση σε 3 σημεία: φάκελος κιν. για διδασκαλία > 2017-18, φακ. κιν. για επιμόρφωση > 2017-18 και φακ. χρηματοοικονομικά για κιν. προσωπικού.

Επιπλέον αναρτήθηκαν δείγματα της Σύμβασης κινητικότητας προσωπικού και το αντίστοιχο παράρτημα - annex (Teaching Agreement / Training Agreement), στους αντίστοιχους φακέλους.

(Ε. Ντυρίε)