2-11-2016 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία για το ακαδ. έτος 2016/17
- Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2016 -

Το Γραφείο ERASMUS του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση κινητικότητας προσωπικού για διδασκαλία για το ακαδ. έτος 2016/17. Δείτε την ανακοίνωση, την πρόσκληση και τα συνοδευτικά έγγραφα στο αντίστοιχο φάκελο στα "έγγραφα".