2-11-2016 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση κινητικότητας προσωπικού για επιμόρφωση για το ακαδ. έτος 2016/17
- Σάββατο, 05 Νοεμβρίου 2016 -

Το Γραφείο ERASMUS του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε την δημοσίευση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση κινητικότητας προσωπικού για επιμόρφωση για το ακαδ. έτος 2016/17. Δείτε την ανακοίνωση και την πρόσκληση στο αντίστοιχο φάκελο στα "έγγραφα" (δεν είναι αναρτημένα τα συνοδευτικά έγγραφα).