Περιγραφή

Περιεχόμενο μαθήματος

Τα μέλη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου θα βρουν εδώ την απαραίτητη πληροφορία για να συμμετάσχουν στην δράση "Κινητικότητα του προσωπικού" με σκοπό τη διδασκαλία (STA) αφενός, και την επιμόρφωση (STT) αφετέρου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ (2014-2020), K.A. 1 Learning Mobility of Individuals - Student and Staff from HEI, και ειδικότερα στο πλαίσιο του ιδρυματικού έργου "ERASMUS+ KA1 2014 Μαθησιακή κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου" με Κ.Ε. 09-14.

Από το Νοέμβριο 2014, η παρούσα ενότητα εμπλουτίζεται και διοργανώνεται βαθμιαία, σύμφωνα με τις ενημέρωσεις που αποστέλλονται από το Γραφείο / τη δομή ERASMUS για την επικαιροποίηση της παρούσης ενότητας.

   Το πρόγραμμα της κινητικότητας (διδασκαλίας/ επιμόρφωσης-κατάρτισης) στο Ίδρυμα ή Φορέα υποδοχής καθορίζεται σε τελική εκδοχή σε συμφωνία μεταξύ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος ή Φορέα υποδοχής, ΠΡΙΝ την αναχώρηση του Συμμετέχοντος.

   Στο δείγμα της σύμβασης του Συμμετέχοντος / διακινούμενου ατόμου (για Διδασκαλία όπως και για Επιμόρφωση) μπορείτε να δείτε τους όρους συμμετοχής, η οποία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής "φόρμας" έκθεσης αναρτημένης σε ευρωπαϊκή πλατφόρμα. Για τη συμπλήρωση της "φόρμας" θα λάβετε ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που θα έχετε δηλώσει ειδικά για το σκοπό αυτό. (ΝΕΟ!)

   Το αρχείο HUA_KA103 Annex I_II_final (απόσπασμα της ιδρυματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΜ ΙΚΥ & του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου) παρουσιάζει την αρχική κατάσταση της χρηματοδότησης του ιδρυματικού έργου για το 2014/15.

   H επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις ημέρες μετακίνησης, μία ημέρα ακριβώς πριν την πρώτη ημέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία ημέρα ακριβώς μετά την τελευταία ημέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό.

   H ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας (διδασκαλίας ή επιμόρφωσης) είναι 2 εργάσιμες ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες ταξιδίου. Δείτε στους συνδέσμους, "Europe Public Holidays" - Προσοχή, μπορεί να μή συμπεριλαμβάνονται εκεί όλες οι Χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και στη δράση.

   Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του Συμμετέχοντος και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Η κινητικότητα για Διδασκαλία επιτρέπεται μόνο σε συνέταιρο Πανεπιστήμιο. Βλ. τους καταλόγους ανά Τμήμα, όπου αναγράφεται το σύμβολο "+" όταν η Διαπανεπιστημιακή Συμφωνία (Inter-Institutional Agreement) προβλέπει την κινητικότητα διδασκόντων. Για τυχόν περαιτέρω ειδικές διευκρινίσεις εκ μέρους του κάθε συνεταίρου, επικοινωνείστε με το Γραφείο ERASMUS, εσωτ. τηλ. 396, erasmus@hua.gr .

   Ο ελάχιστος αριθμός ωρών διδασκαλίας καθορίζεται από τον Οδηγό του Προγράμματος στις οκτώ (8) ώρες ανά εβδομάδα ή για οποιαδήποτε μικρότερη περίοδο κινητικότητας (νέο!).

 

Η κινητικότητα για επιμόρφωση/ κατάρτιση υποστηρίζει την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού υπό μορφή εκδηλώσεων κατάρτισης στο εξωτερικό (π.χ. "staff week") (εξαιρουμένων των συνεδρίων) και περιόδων επιτόπιας παρακολούθησης εργασίας (job shadowing)/ παρατήρησης/ κατάρτισης σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE ή σε άλλο συναφή φορέα στο εξωτερικό (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας.)

Για ανεύρεση ευκαιριών διοργανωμένων "staff weeks", δείτε τους συνδέσμους.