Περιγραφή

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι φοιτητές και οι καθηγητές του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου θα βρουν εδώ την ενημέρωση που αφορά την ιδρυματική Κινητικότητα Φοιτητών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ (2014-2020), ΚΑ-1 (Key Action 1): Learning Mobility of Individuals / Higher Education - Mobility Project for Higher Education Students and Staff, με προορισμό τις Χώρες του Προγράμματος (Programme Countries, βλ. ορισμό στον Οδηγό 2015 του Προγράμματος - 2015 Programme Guide, version 3, 14/11/2014, σ. 24, http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm ).

Η παρούσα ενότητα, που διαδέχεται εκείνη αφιερωμένη στο πρώτο έτος Erasmus+ 1415_ERASMUS+ Programme (2014-2020): Κινητικότητα φοιτητών εμπλουτίζεται και διοργανώνεται βαθμιαία, καλύπτοντας σταδιακά - χρονολογικά όλα τα έτη από το 2015/16, και από τον Ιανουάριο 2015, σύμφωνα με τις ενημέρωσεις που αποστέλλονται από το Γραφείο ERASMUS για την επικαιροποίηση της παρούσης ενότητας.

Πληροφορίες για το σύνολο του ERASMUS+ Programme θα βρείτε στην ενότητα http://eclass.hua.gr/courses/UNI135/ .

Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στην ιστοσελίδα αλλά και στις σελίδες Facebook & Twitter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Για την Κινητικότητα φοιτητών για Σπουδές:

Γραφείο ERASMUS: Χαροκόπου 89, Καλλιθέα 176 71, 3ος όρ., τηλ. 210 9549 396, erasmus@hua.gr 

Η παρακολούθηση και υποστήριξη της Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση αναλαμβάνεται από το Γραφείο Διασύνδεσης: εικοινωνία: κ. Κωνσταντία Μπάρδα, MSc, career@hua.gr | kbarda@hua.gr  τηλ. 210 9549 [116/] 399, Κτίριο της οδού Χαροκόπου, 89, Καλλιθέα 176 71.

Για ειδικά ακαδημαϊκά θέματα, θα απευθυνθείτε στους Συντονιστές ERASMUS & ECTS του Τμήματός σας. βλ. http://www.erasmus.hua.gr/index.php/el/erasmus-key-data  

Για θέματα σχετικά με τη διακινητικότητα και τη διαπολιτισμικότητα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Δρ. Εβελίν Ντυρίε, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμ. Γεωγραφίας (βλ. https://eclass.hua.gr Τμ. Γεωγραφίας, προπτυχιακά μαθήματα), Κεντρικό Κτίριο, Ελ. Βενιζέλου, 70 Καλλιθέα 176 76, Κτ.Α΄, 1ος όρ. γρ. 1.13, τηλ. 210  9549 330, edurie@hua.gr ||